Vyliec.sk > ATC skupina > ‌Kortikosteroidy na systémové použitie

‌Kortikosteroidy na systémové použitie

Do ATC skupiny ‌kortikosteroidy na systémové použitie patrí:

Plenadren

Plenadren

Plenadren je liek, ktorý sa používa na liečbu stavu známeho ako adrenálna insuficiencia alebo nedostatok kortizolu. Patrí do skupiny hormóny a jeho účinnou látkou je hydrokortizón. 5.0 28

Trispan

Trispan

Trispan je liek, ktorého najväčšie využitie je v ortopédii a reumatológii. Patrí do skupiny hormóny a jeho účinnou látkou je triamcinolón. 5.0 30