Liečba

Abstinenčné príznaky pri alkoholizme a pravidla abstinencie

Aké sú abstinenčné príznaky pri alkoholizme a aké pravidlá treba dodržiavať pri abstinencii od alkoholu? Abstinencia čiže zdržanlivosť je vzdanie sa veci alebo činnosti, ktorá spôsobuje pôžitok. O abstinencii sa hovorí najmä v súvislosti s drogami a to predovšetkým o abstinencii alkoholu. Abstinenčné príznaky, alebo tiež abstinenčný syndróm, sú sprievodným javom „vytriezvenia“ …

Čítať ďalej »

Ako odmietnuť alkohol a ponuky na pitie

Odmietnutie ponúk na pitie alkoholu môže byť niekedy veľmi ťažké. Odmietnuť piť alkohol sa môže hodiť ako zaprisahanému abstinentovi, liečenému alkoholikovi, ktorý práve dokončil liečbu alebo je uprostred nej a aj človekovi, ktorý má kvôli pitiu problémy či už napr. zdravotné, vzťahové alebo pracovné. Aké existujú spôsoby ako slušne alkohol …

Čítať ďalej »