Úvod / Vyšetrenia / Vyšetrenie glykovaného hemoglobínu

Vyšetrenie glykovaného hemoglobínu

Čo je to vyšetrenie koncentrácie glykovaného hemoglobínu, aké je jeho využitie, ako sa vykonáva a vyhodnocuje? Aké sú nevýhody tohto vyšetrenia?

Koncentrácia glykovaného hemoglobínu je laboratórna hodnota, ktorá sa využíva v internom lekárstve v diabetológii. Neslúži síce k priamej diagnostike cukrovky, ale môže nám pomôcť rozhodnúť o tom, ako uspešne je u daného človeka cukrovka liečená.

Hemoglobín je, ako každý určite vie, krvné farbivo nachádzajúce sa v červených krvinkách. Hemoglobín je životne dôležitý, pretože viaže kyslík a rozvádza ho po organizme. Zistilo sa, že na určité množstvo hemoglobínu sa viaže krvný cukor glukóza a tak vzniká už spomínaný glykovaný hemoglobín. Platí fakt, že keď je hladina krvného cukru vyššia ako normálne (hyperglykémia), tak aj koncentrácie glykovaného hemoglobínu sa zvyšuje. Spojenie glukóza-hemoglobín je pevné a až do odbúrania príslušnej červenej krvinky a jej hemoglobínu, pričom životná doba konkrétnej červenej krvinky (a jej hemoglobínu) je 120 dní.

Využitie vyšetrenia:


Pomerne dlhý polčas rozpadu hemoglobínu (pozri. vyššie) zaručuje, že nás glykovaný hemoglobín síce nepriamo, ale pomerne presne informuje o tom, či má pacient v posledných mesiacoch častú a výraznú hyperglykémiu. Glykovaný hemoglobín odoberajú diabetológovia raz za čas u pacientov s liečenou cukrovkou (cukrovka 1. typu, cukrovka 2. typu, LADA, MODY, tehotenská cukrovka) a vďaka nemu zisťujú, ako dobre je cukrovka kompenzovaná.

Glykovaný hemoglobín nám samozrejme nepovie, či je problém v tom, že má pacient zlú liečbu, alebo preto, že nedodržiava diétne opatrenia – vyhodnotenie testu závisí na danom lekárovi a na konzultácií s pacientom.

Prevedenie vyšetrenia:

Na vyšetrenie glykovaného hemoglobínu stačí jednoduchý odber krvi a jej vyšetrenie v biochemickom laboratóriu.

Vyhodnotenie:

Glykovaný hemoglobín (laboratórna skratka HbA1c) je percentuálna hodnota ktorá vyjadruje pomer množstva glykovaného hemoglobínu ku celkovému množstva hemoglobínu. Normálny výsledok u zdravého človeka je väčšinou menej ako 4% glykovaného hemoglobínu, u dobre liečených diabetikov by mala byť hodnota pod 6%.

Okrem percentuálneho zhodnotenia je možné hodnotiť množstvo glykovaného hemoglobínu v koncentračných jednotkách v miliekvivalent na liter.

Nevýhody vyšetrenia:

Vyšetrenie glykovaného hemoglobínu je jednoduché a cenné orientačné vyšetrenie, ale nemusí byť vždy presné.

Boli popisované aj značné odchýlky pri niektorých situáciách ako sú stavy po operáciách, po väčších krvných stratách a u pokročilých štádií chronického zlyhania obličiek.

Vyšetrenie glykovaného hemoglobínu
4.9 (98.89%) 18 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *