Úvod / Vyšetrenia / Scintigrafia

Scintigrafia

Čo je to scintigrafia, aký je jej princíp a využitie? Ako sa pred vyšetrením treba pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody?

Scintigrafia skrátene „scinti“ je základné vyšetrenie v nukleárnej medicíne. V skutočnosti sa však jedná o celú skupinu vyšetrení rôznych orgánových systémov, presnejšie si o tom povieme v nasledujúcom článku.

Princíp scintigrafie:

Základným princípom je podanie rádiofarmaka a následne sledovanie jeho rozmiestnenia v tele. Rádiofarmakum je rádioaktívna látka, ktorá má krátky polčas rozpadu, tj. jej rádioaktivita veľmi rýchlo vymizne. Používajú sa rádioaktívne formy najrôznejších prvkov – technécium, tálium, kryptón a pod.

Spôsob ich aplikácie tiež nie je jednotný. Niektoré rádiofarmaka sa aplikujú do žily, iné sa vdychujú – závisí na konkrétnom type vyšetrenia. Scintigrafia funguje na tom princípe, že určité rádiofarmaka sa viac či menej hromadia v miestach niektorých chorobných procesov.

Využitie vyšetrenia:

Najväčšie využitie v klinickej praxi má scintigrafia kostí, skeletu a myokardu (srdcového svalu). Okrem toho sa však vykonáva aj scintigrafické vyšetrenie iných orgánov a celotelové scany.

1. Scintigrafia pľúc

Táto metóda má veľký význam v diagnostike pľúcnej embólie. V ideálnom prípade vykonávame tzv. ventilačno-perfúzny scan (V/P scan). Pri ventilačným teste pacient vdychuje rádiofarmakum a potom sa vykonajú snímky pľúc. Rádiofarmakum svojím rozložením ukáže, ktoré časti pľúc sú vzdušné, a ktoré nedýchajú.

Pri perfúznom scane sa rádiofarmakum aplikuje do žily a potom na snímkach sledujeme prietok krvi pľúcami. Nakoniec výsledky oboch vyšetrení spojíme. Pľúcna embólia je charakteristická uzáverom pľúcnych tepien krvnými zrazeninami, v určitých častiach pľúc preto vymizne krvný prietok (výpadok perfúzia), ale vzduch sa do pľúcnych mechúrikov v týchto častiach dostane (ventilácia je zachovaná).

2. Scintigrafia myokardu

Využívané je thaliové rádiofarmakum, ktoré sa aplikuje do žily a potom sledujeme jeho rozvrstvenie v srdci, nízku koncentráciu rádiofarmaka nájdeme v mieste poinfarktových jaziev av miestach s nedostatkom kyslíka (tj. oblastí postihnuté ischemickou chorobou srdca).

3. Scintigrafia kostí

V tomto prípade sa podá rádiofarmakum a následne sa monitoruje jeho rozloženie v kostiach. Najrôznejšie choroby vrátane zápalov kostí, zlomenín a nádorových procesov vrátane kostných metastáz sú spojené so zmenami koncentrácie rádiofarmaka v danom mieste.

Pozn: Zaujímavý rozdiel scintigrafie oproti CT vyšetreniu alebo röntgenu je v tom, že u scintigrafie vychádza žiarenie z pacienta (rádiofarmakum) a prístroj toto žiarenie zachytáva. U röntgenu a CT vyšetrenia vychádza žiarenie z vyšetrovacieho prístroja.

Príprava pre vyšetrením:

Žiadna zvláštna príprava zvyčajne nie je potrebná, v niektorých prípadoch však musí byť pacient pred vyšetrením nalačno.

Nevýhody scintigrafie:

Istou nevýhodou je vystavenie pacienta rádioaktívnym látkam, dávka ožiarenia je však veľmi nízka.

Výhody:

Vyšetrenie je jednoduché, pre pacienta nezaťažujúce, nebolestivé a dokáže nám popísať veľmi veľa rôzných chorobných stavov.

Scintigrafia
4.9 (98%) 30 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *