Úvod / Vyšetrenia / Holter EKG

Holter EKG

Čo je to Holter EKG, aký je jeho princíp a využitie? Ako sa treba pred vyšetrením pripraviť a aké sú jeho výhody a nevýhody?

Holter EKG čiže Holterovo monitorovanie EKG je dôležitým vyšetrením v kardiológii, ktoré bez nutnosti hospitalizácie umožní zistiť množstvo informácií o srdcovej činnosti.

Princíp Holterovho EKG:


Pacient v ambulancii dostane malú krabičku, ktorú mu lekár pripojí na hrudník pomocou niekoľkých elektród. Potom môže pacient odísť domov a prístroj bude mať počas nasledujúcich 24 hodín pri sebe. Je dôležité, aby si počas týchto 24 hodín zapisoval dobu trvania rôznych činností, eventuálne časový začiatok a koniec rôznych subjektívnych ťažkostí (búšenie srdca, únavu, motanie hlavy a pod).

Krabička je v skutočnosti špeciálny EKG záznamník, ktorý celý čas natáča a zaznamenáva pacientovo EKG. Po 24 hodinách pacient vráti krabičku lekárovi a ten vyhodnotí záznam. Kardiológ tak môže zistiť, či u pacienta v sledovanom období vznikli poruchy rytmu a vďaka zápiskom pacienta môže určiť, pri akých príležitostiach sa to tak stalo.

Príprava pred vyšetrením:

Žiadna príprava na toto vyšetrenie nie je nutná, naopak je dobré zdôrazniť, že počas monitorovania by sme mal vykonávať bežnú každodennú činnosť. Prirodzene vynecháme činnosti, ktoré by mohli viesť k poškodeniu prístroja prudkým nárazom alebo namočením do vody. Niekedy si pacient musí doniesť pred začiatkom vyšetrenia vlastné tužkové batérie, ale to si vopred dohodne so svojim kardiológom.

Využitie:

Holter EKG má veľký význam pri diagnostike prechodných porúch rytmu. Využijeme ho napríklad u pacientov s krátkodobými nárazovými ťažkosťami charakteru búšenie srdca alebo porúchy vedomia, u ktorých pri štandardných vyšetreniach vrátane klasického EKG nič nezistíme. V týchto prípadoch nemôžeme vylúčiť, či za prejavmi nestoja krátkodobé záchvaty porúch srdcového rytmu (fibrilácia predsiení, flutter predsiení, AVRT, AVNRT, nebezpečná komorová tachykardia, a pod.).

24hodinový EKG záznam získaný pri Holter monitoringu má ďaleko vyššiu šancu na zaznamenanie porúch rytmu, než klasické EKG zaznamenávajúce srdcovú činnosť len niekoľko sekúnd.

Nevýhody vyšetrenia:

Pacient musí nosiť prístroj bez prestávky počas celého dňa, čo mu môže vadiť a trochu ho to obmedzí v denných činnostiach. Prístroj nesmie prísť do styku s vodou, čo je trochu obmedzenie pri osobnej hygiene.

Výhody:

Holter EKG umožňuje dlhodobejšie sledovanie pacientovho srdcového rytmu bez toho aby musel tráviť celý deň v nemocnici pripútaný k prístrojom.

Holter EKG
5 (99.17%) 24 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *