Úvod / Syndrómy / Avellisov syndróm

Avellisov syndróm

Avellisov syndróm je označenie pre neurologickú poruchu, kedy dôjde k poškodeniu mozgu v oblasti mozgového kmeňa. Čo je to Avellisov syndróm, aké sú jeho príčiny, ako sa prejavuje aké sú možnosti liečby?

Príčiny Avellisovho syndrómu:


Príčinou môže byť cievna mozgová príhoda, útlak danej oblasti mozgovým nádorom, úraz alebo rôzne infekcie.

Prejavy:

V postihnutej oblasti mozgu sa nachádzajú centra dôležité pre správne fungovanie mäkkého podnebia a hlasiviek. Preto dôjde k výpadku hybnosti hltana, mäkkého podnebia a hlasiviek na strane poškodenie.

Poškodenie danej oblasti v mozgu má ďalej za následok narušenie vlákien nesúcich informácie o pohybe a citlivosti medzi mozgom a telom. Tieto vlákna sa v rôznych etážach krížia, a preto dôjde k poruche hybnosti a vymiznutiu citlivosti na protiľahlej polovici tela (tj. horná končatina, dolná končatina, polovica trupu), než je miesto poškodenia kmeňa.

Vyššie popísané poruchy sa prejavia poruchou prehĺtania (dysfágia), poruchou tvorby hlasu (dysfónia) a ďalej potom obrnou hornej a dolnej končatiny spolu so stratou citlivosti na dotyk, chlad a teplo na jednej strane tela.

Diagnostika:

Diagnóza spočíva v dôkladnom neurologickom vyšetrení vrátane použitia zobrazovacích metód ako je CT alebo magnetická rezonancia mozgu.

Liečba:

Liečba závisí na vyvolávajúcej príčine. Je však nutné poznamenať, že už vzniknuté poškodenia je možné liečiť len veľmi ťažko.

Avellisov syndróm
5 (99.2%) 25 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *