Úvod / Príznaky / Struma

Struma

StrumaStruma je synonymum pre zväčšenie štítnej žľazy, nič viac a nič menej. Struma môže aj nemusí byť spojená so zmenou funkcie štítnej žľazy a má početné príčiny od úplne banálnych až po potenciálne veľmi nebezpečné.

Len krátko by som uviedol niekoľko informácií o štítnej žľaze. Jedná sa o orgán nachádzajúci sa v oblasti krku pred priedušnicou. Štítna žľaza produkuje hormóny tyroxín a trijódtyronín, ktoré majú v organizme mnoho funkcií – u dieťaťa sa podieľa na vývoji centrálneho nervového systému, u dospelých majú vplyv na energetický metabolizmus, udržiavanie telesnej hmotnosti, na srdcovú frekvenciu, na funkciu tráviaceho systému a mnoho ďalších. Pre tvorbu týchto hormónov potrebuje štítna žľaza jód, ktorý prijímame v potrave (u nás sa z tohto dôvodu obohacuje soľ o jód).

Samotná štítna žľaza je z hľadiska svojej funkcie regulovaná zlúčeninami produkovanými v našom mozgu (v hypofýze a hypotalamu).

Strumu delíme podľa prítomnej funkcie štítnej žľazy na 3 skupiny:


a) Struma s normálnou funkciou štítnej žľazy

b) Struma so zvýšenou funkciou štítnej žľazy

c) Struma so zníženou funkciou štítnej žľazy

Nezávisle na tom možno strumu deliť na ložiskovú a difúznu:

a) Ložisková struma

Je zväčší len jedno alebo viac ložísk štítnej žľazy. V žľaze vznikajú zväčšené uzly.

b) Difúzne struma

Ako už názov napovedá, je štítna žľaza zväčšená ako celok.

Struma a jej príčiny:

1. Nedostatok jódu

Pri zníženom prísune jódu v potrave je problém. Štítnej žľaze začne chýbať jód na tvorbu jej hormónov. To štítna žľaza nechce pripustiť, a preto sa kompenzačne začne zväčšovať, aby jej bunky boli schopné z krvi pretekajúcej žľazou vychytať každú čiastočku jódu.

Ďalej môžu byť nájdené príznaky zo zníženej tvorby hormónov štítnej žľazy. Liečba tohto stavu je vcelku jednoduchá – stačí zvýšiť prísun jódu v potrave. Na druhú stranu aj predávkovanie jódom môže spôsobiť strumu, takže s jódom opatrne.

2. Pôsobenie strumigenov

Strumigeny sú látky v niektorých potravinách, ktoré spôsobujú zväčšenie štítnej žľazy a vznik strumy. Nachádzajú sa napríklad v keli alebo v kapuste. Ich nadmerné pojedanie môže štítnu žľazu zväčšiť. Porucha funkcie žľazy u tejto príčiny nebýva.

Riešením je znížiť prísun strumigenov v potrave, v prípade príliš veľkej  štítnej žľazy možno tento problém  chirurgicky odstrániť.

3. Autoimunitné zápaly

Tu sa radí niekoľko chorôb, ktoré súvisia s reakciou našich vlastných protilátok proti štítnej žľaze. Ide o Graves-Basedowovu chorobu a o Hashimotovu chorobu. U Graves-Basedowovej choroby vybičujú protilátky štítnu žľazu k zvýšenej sekrécii jej hormónov. Štítna žľaza sa pritom zväčší a časom sa vyčerpá. Do tej doby budú však prítomné príznaky jej zvýšenej funkcie. Liečbou sú lieky, ktoré tlmia funkciu štítnej žľazy, niekedy sa štítna žľaza chirurgicky odstraňuje. U Hashimotovej choroby je situácia opačná. Protilátky, ktoré pri tomto zápale vznikajú, začnú štítnu žľazu neskrývane poškodzovať a jej funkcie poklesne.

Choroba sa teda prejaví zníženou funkciou štítnej žľazy. Liečba spočíva v podávaní liekov nahrádzajúcich chýbajúce hormóny štítnej žľazy.

4. Poruchy enzýmov potrebných na tvorbe hormónov štítnej žľazy

Pri vrodenej poruche enzýmov štítnej žľazy sa nevyrába jej hormóny. Mozog vycíti nedostatok hormónov a začne štítnu žľazu neúspešne stimulovať k zvýšeniu produkcie, to spôsobí zväčšenie žľazy. Hormóny sa však kvôli enzymatickej poruche tvoriť nezačnú a musia sa nahradiť liekovou formou.

5. Nádory štítnej žľazy

Nezhubné i zhubné nádory štítnej žľazy môžu spôsobiť jej zväčšenie. Zvyčajne nie je zväčšená celá štítna žľaza, ale len jej časť – ako uzol. Nezhubné nádory veľmi často nekontrolované vytvárajú hormóny štítnej žľazy a sú preto spojené s jej zvýšenou funkciou.

Zhubné nádory väčšinou nič netvoria a štítna žľaza pri nich funguje normálne. To samozrejme platí za predpokladu, že štítna žľaza nie je zhubným nádorom natoľko poškodená, že sa jej funkcia zníži. Liečbou je odstránenie štítnej žľazy u nezhubného nádoru. U zhubného nádoru sa okrem odstránenia štítnej žľazy podá rádiojód proti prípadným metastázam. Rad buniek zhubných nádorov štítnej žľazy si ponechá schopnosť vychytávať jód z krvi a vychytať aj rádiojód. Ten ich potom zničí – veľmi elegantná metóda.

6. Riedelova struma

Tento špeciálny subtyp strumy vzniká na postupe ukladanie väziva v tkanive štítnej žľazy, ktorá je potom výrazne tuhá a tvrdá. Príčina vzniku Riedelovej strumy je nejasná, ale predpokladá sa vplyv poruchy imunitného systému.

Prejavy:

Struma môže mať podobu hrče na krku, ktorá je viditeľná a hmatateľná. Prejavy môžeme rozdeliť na dve skupiny – útlak okolitých tkanív strumou a potom prípadne prejavy zmien funkcie štítnej žľazy.

1. Útlak okolitých tkanív

Tieto prejavy sa budú objavovať až v neskorších štádiách pri väčšej veľkosti štítnej žľazy. Môžu sa objaviť napr. Poruchy prehĺtania, bolesti hrdla a pocit hrče v krku (útlak pažeráka), dýchavičnosť so stridorom (útlak dýchacích ciest) a chrapot (útlak nervov ovládajúcich hlasivky).

2. Prípadné zmeny funkcie štítnej žľazy

Môžu a nemusia byť u strumy prítomné. Môže ísť tak o príznaky zo zvýšenej funkcie štítnej žľazy, alebo príznaky zo zníženej funkcie štítnej žľazy. To už záleží na konkrétnych príčinách zväčšenie štítnej žľazy.

Diagnostika:

Zväčšenú štítnu žľazu možno na krku nahmatať, najlepšie pri prehĺtaní. Hmat je však dosť nepresný a tak by sa podozrenie malo potvrdiť ultrazvukom. Okrem toho sa lekár opýta na prípadné prejavy zvýšenej či zníženej funkcie štítnej žľazy.

Vyšetriť možné hladiny hormónov štítnej žľazy a mozgových hormónov, ktoré štítnu žľazu ovládajú. Pri autoimunitných zápaloch možno v krvi nájsť autoprotilátky zamerané proti tkanive štítnej žľazy. Niekedy je cenná aj biopsia štítnej žľazy tenkou ihlou s odberom vzorky, ktorý sa pošle na histológiu.

Liečba:

Liečime konkrétnu príčinu zodpovednú za vznik strumy a tým vyriešime aj strumu samotnú. Možností liečby je veľa, od podávania vyšších dávok jódu v potrave (u strumy spôsobenej nedostatkom jódu) po odstránení štítnej žľazy (napríklad u zhubného nádoru).

Struma
5 (99.02%) 41 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *