Úvod / Liek / Simponi

Simponi

Simponi patrí medzi lieky využívané najmä v reumatológii a gastroenterológii. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina golimumab.

Princíp lieku Simponi

Účinok golimumabu spadá do problematiky biologickej terapie. Jedná sa o rekombinantnú monoklonálnu protilátku proti TNF-alfa (tumor nekrotizujúci faktor alfa). Protilátka sa viaže na TNF a vyradí jeho funkcie. Vzhľadom k faktu, že TNF má dôležité miesto v imunitnom systéme, dôjde vplyvom golimumabu k utlmeniu imunity a oslabeniu zápalových procesov v tele.

Využitie

Simponi je s obľubou využívaný v terapii ťažších foriem niektorých autoimunitných chorôb ako je napríklad reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, lupienka, psoriatická artritída, Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Liek sa samozrejme nepodáva rutínne u každého pacienta so spomínanými chorobami, indikácie a vlastná liečba patrí do rúk špecializovaných zdravotníckych centier.

Podávanie

Simponi sa vyrába v podobe roztoku určeného na injekčnú aplikáciu. Dávka pre daného pacienta je prísne individuálna (závisí od zdravotného stavu pacienta, hmotnosti, konkrétnej indikácie podávania a ďalších faktoroch).

Tento liek je určený na subkutánne podanie. Po správnom vyškolení v technike subkutánnej injekcie, si pacienti môžu liek aplikovať sami, ak to ich lekár uzná za vhodné s tým, že pacienti budú podľa potreby pod lekárskym dohľadom.

Pacientov je potrebné poučiť, že obsah Simponi si musia aplikovať celý, podľa podrobných pokynov pre podávanie uvedených v písomnej informácii. Pokiaľ je nutné podanie niekoľkých injekcií, injekcie sa musia aplikovať do rôznych miest na tele. Aplikácia bez presného odporúčanie lekára je pochopiteľne prísne zakázaná.

Pred začatím, v priebehu a po liečbe Simponi pacienti musia byť starostlivo monitorovaní na prítomnosť infekcie vrátane tuberkulózy. Pretože eliminácia golimumabu môže trvať až 5 mesiacov, v monitorovaní sa pokračuje po celé toto obdobie. Ak sa u pacienta rozvinie závažná infekcia alebo sepsa, nesmie sa ďalšia liečba podávať.

Nevýhody

Preparát oslabuje imunitný systém, a preto je u liečených pacientov vyšší výskyt infekcií a vyššie riziko niektorých nádorov (najmä lymfómov). Počas liečby sa môžu objaviť alergické reakcie vrátane tých závažných (anafylaktický šok, ťažké celotelové kožné reakcie), príznaky postihnutia centrálneho nervového systému, zvýšenie pečeňových testov a nežiaducich zmien v krvnom obraze.

Ďalších možných vedľajších príznakov je pomerne veľa, aj to je jeden z dôvodov, prečo liečba patrí do kompetencie špecializovaných centier.

Simponi
5 (99.23%) 26 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *