Úvod / Liek / Icandra

Icandra

IcandraIcandra [Ikandra] je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny vildagliptín a metformín.

Princíp

Kombinujú sa účinky oboch zlúčenín, ktoré komplexne zasahujú do metabolizmu cukrov a zvyšujú citlivosť tkanív voči inzulínu, metformín vie znižovať tvorbu cukrov v pečeni a dokonca ľahko tlmí ich vstrebávanie z tráviaceho traktu.

Využitie

Icandra má využitie v liečbe cukrovky 2. typu. Ide už o drahší preparát, ktorý nebýva predpisovaný ako liek prvej voľby. Volíme ho tam, kde metformín sám o sebe nie je dostatočne účinný, alebo u pacienta užívajúceho vildagliptín a metformín v dvoch rôznych tabletách (napr. Galvus a Metfogamma) a chceme mu užívanie liekov zjednodušiť ich zlúčením do jednej tablety. Icandra sa môže využiť v kombinácii s inými PAD alebo inzulínom.

Podávanie

Záleží na odporúčaní predpisujúceho lekára, väčšinou sa jedná o diabetológa. Liek sa u dospelého človeka bežne užíva 2x denne, celková denná dávka vildagliptínu by nemala prekročiť 100 miligramov a dávka metformínu sa obvykle pohybuje okolo 1500-2000 miligramov denne.

Nevýhody

Pomerne často sa objavujú tráviace ťažkosti (nechutenstvo, pocity plnosti, plynatosť), v kombinácii s inými PAD alebo inzulínom sa môže objaviť hypoglykémia.

Použitie preparátu u pacientov s akútnym alebo chronickým zlyhaním obličiek môže vyvolať nebezpečný stav známy ako laktátová acidóza s rozvratom vnútorného prostredia, ktorý môže chorého usmrtiť.

Icandra
5 (99.23%) 26 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *