Úvod / Kategórie príznakov / Správanie, prejavy a stavy

Správanie, prejavy a stavy

príznak a choroba abúlia

Abúlia

Čo je to abúlia, aké sú jej príčiny a prejavy? Ako môžeme tento príznak diagnostikovať a liečiť? Abúlia je skôr psychiatrický termín, ktorý však používame aj v iných oboroch. Niektorí lekári chápu abúliu ako chorobu, ja by som ju opísal skôr ako príznak. V podstate znamená stratu vôle k činnostiam a stratu aktivity, úplnú pasivitu, …

demencia

Demencia

Demencia je v rozvinutých krajinách jedným z najväčších problémov medicíny 21. storočia. Spôsobuje úmrtia podstatnej časti populácie vyššieho veku a jej terapia stojí veľké finančné prostriedky. Demenciu môžeme označiť za poruchu mozgovej funkcie, ktorá súvisí so zhoršením orientácie v priestore, s poruchami pamäti, poruchami správania, so znížením intelektu, stratou schopnosti a vôle vykonávať určité činnosti …

halucinácie

Halucinácie

Halucinácie sú nepravé zmyslové vnemy, ktoré sa môžu zdať reálne, ale v skutočnosti vznikajú v centrálnom nervovom systéme jedinca. Považujeme ich teda za poruchy vnímania okolitej reality. Môžu súvisieť ako s neurologickými a psychiatrickými poruchami, tak s ďalšími stavmi, ktoré sa mozgu až tak úzko nedotýkajú (poruchy vnútorného prostredia organizmu). Poznáme nielen zrakové, ale aj …

mihanie pred očami

Mihanie pred očami

Mihanie pred očami (odborne fosfény) znamenajú vnemy krátkych svetelných zábleskov v zornom poli. Ich občasný výskyt je relatívne bežný a nič vážne väčšinou neznamenajú. Trvajúci alebo často sa opakujúci pocit mihania však môže človeka výrazne obťažovať a vedie ho ísť na vyšetrenie ku lekárovi, ktorý môže diagnostikovať aj niektoré choroby. Aké sú príčiny mihania pred …

motanie hlavy

Motanie hlavy

Písať o motaní hlavy je nepríjemná úloha, pretože sa jedná o jeden z najvšeobecnejších príznakov, s ktorým sa ako lekári stretávame. Príčin motania hlavy môže byť celé množstvo, v zásade však ide vždy o to, že nie je niečo v poriadku s ústrojenstvom rovnováhy a pohybu, alebo s mozgom. Vzhľadom k tomu, ako je mozog …

strata čuchu

Strata čuchu

Strata čuchu môže byť úplne banálnym, ale aj pomerne závažným príznakom, preto je nutné si o nej niečo povedať. V hľadaní príčin tohto stavu môžeme logicky vychádzať z anatomickej stavby čuchového ústrojenstva. Základným aparátom čuchu sú zmyslové bunky, ktoré sa nachádzajú v hornej časti nosovej sliznice. Odtiaľ sú potom drobnými nervovými vláknami informácie o čuchu …

strata pamäti

Strata pamäti

Strata pamäti (amnézia) je samozrejme pre dotyčného nepríjemná a ak je pretrvávajúca, môže ho úplne vyradiť zo spoločnosti. Vzhľadom na to, že pamäťové informácie sú uložené v mozgu, tak nás neprekvapí, že väčšina príčin porúch pamäti súvisí s jeho ochoreniami. Pamäť je jednou z dôležitých funkcií nášho mozgu, ide o uchovanie spomienok, ktoré sme prežili. …

strata reči

Strata reči

Strata reči sa odborne označuje ako afázia. Je nutné ju považovať za veľmi závažný príznak, ktorý zvyčajne súvisí s narušením funkcie niektorých mozgových centier. Afáziu nie je možné chápať ako stav, kedy človek nehovorí. Strata reči môže mať rôznu ťarchu a dôsledkom je buď narušenie kvality alebo kvantity reči (alebo oboch). Z odbornejšieho pohľadu na …

Správanie, prejavy a stavy