Úvod / Indikačná skupina / Cytostatiká

Cytostatiká

Cytostatiká sú lieky, ktoré zastavujú rast a množenie buniek. Používajú sa pri liečbe zhubného bujnenia buniek, k potlačeniu imunitnej reakcie pri transplantácii orgánov a pri liečbe autoimunitných ochorení.

Medzi lieky v indikačnej skupine cytostatiká patrí:

Abraxane

Abraxane je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina paklitaxel (paclitaxel). Abraxane5 (99.23%) 26 hlasov

Campto

Campto je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je zlúčenina irinotekán. Campto5 (100%) 20 hlasov

Cyramza

Cyramza je liek určený na liečenie rakoviny a obsahuje liečivo ramucirumab, ktoré je monoklonálnou protilátkou. Tento liek patrí do skupiny cytostatík. Cyramza5 (99.26%) 27 hlasov

Doxorubicín

Doxorubicín je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je rovnomenná zlúčenina doxorubicín. Doxorubicín5 (99.2%) 25 hlasov

Firmagon

Firmagon je liek, ktorý sa užíva pri niektorých formách rakoviny prostaty a jeho účinnou látkou je zlúčenina degarelix. Firmagon5 (99.23%) 26 hlasov

Halaven

Halaven je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina eribulin mesylát. Halaven5 (100%) 20 hlasov

Imatinib

Imatinib patrí medzi lieky používané v hematológii a hematoonkológii. Jeho účinnou zložkou je rovnomenná zlúčenina imatinib. Imatinib5 (99.23%) 26 hlasov

Jakavi

Jakavi je liek používaný predovšetkým v hematológii a jeho účinnou zložkou je zlúčenina ruxolitinib. Jakavi5 (99.2%) 25 hlasov

Megace

Megace je liek, ktorý sa používa pri niektorých nádorových ochoreniach. Účinnou zložkou prípravku je zlúčenina megestrol (megestrol acetát). Megace5 (99.17%) 24 hlasov

Megaplex

Megaplex je liek, ktorý sa používa pri niektorých nádorových ochoreniach. Účinnou zložkou prípravku je zlúčenina megestrol (megestrol acetát). Megaplex5 (99.23%) 26 hlasov

Mekinist

Mekinist liek predpisovaný u niektorých nádorových ochorení a jeho účinnou zložkou je zlúčenina trametinib. Mekinist5 (99.17%) 24 hlasov

Myocet

Myocet je liek patriaci do skupiny cytostatík, ktoré sa používajú v onkológii na liečbu nádorových ochorení. Účinnou látkou lieku je doxorubicín. Myocet5 (99.23%) 26 hlasov

Ninivet

Ninivet je liek, ktorý  zvyčajne predpisuje onkológ. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina letrozol. Ninivet5 (100%) 23 hlasov

Xagrid

Xagrid patrí medzi lieky používané pri niektorých hematologických chorobách a jeho účinnou zložkou je zlúčenina anagrelid. Xagrid5 (100%) 20 hlasov

Xalvobin

Xalvobin je liek, ktorý je predpisovaný onkológmi. Jedná sa o cytostatikum, čo v tomto prípade znamená preparát zabíjajúci nádorové bunky. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina kapecitabín (kapecitabín). Xalvobin5 (100%) 20 hlasov

Xeloda

Xeloda je liek, ktorý je predpisovaný onkológmi. Jedná sa o cytostatikum, čo v tomto prípade znamená preparát zabíjajúci nádorové bunky. Účinnou zložkou lieku je zlúčenina kapecitabín (kapecitabín). Xeloda5 (100%) 20 hlasov

Zynzol

Zynzol je liek, ktorý zvyčajne predpisuje onkológ. Jeho účinnou zložkou je zlúčenina anastrozol. Zynzol5 (99.23%) 26 hlasov

Zytiga

Zytiga patrí medzi lieky používané v terapii rakoviny prostaty a jeho účinnou látkou je zlúčenina abirateron (presnejšie abirateron acetát). Zytiga5 (99.26%) 27 hlasov

Cytostatiká