Úvod / Indikačná skupina / Antiepileptiká, antikonvulzíva

Antiepileptiká, antikonvulzíva

Antiepileptiká sú lieky, ktoré svojim tlmiacim účinkom účinkom na motorickú oblasť mozgovej kôry a hlbšie časti znižujú sklon k epileptickým záchvatom. Antikonvulzíva zároveň aj zabraňujú tvorbe kŕčov. Antiepileptiká neliečia príčinu choroby, zvyšujú iba prah vzniku kŕčov.

Medzi lieky v indikačnej skupine antiepileptiká, antikonvulzíva patrí:

Absenor

Absenor je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina nátriumvalproát. Absenor5 (100%) 21 hlasov

Gabagamma

Gabagamma je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina gabapentín. Gabagamma5 (99.6%) 50 hlasov

Gabanox

Gabanox je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina gabapentín. Gabanox5 (100%) 21 hlasov

Gabapentin

Gabapentin je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina gabapentín. Gabapentin5 (100%) 21 hlasov

Gabator

Gabator je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina gabapentín. Gabator5 (99.13%) 23 hlasov

Gabitril

Gabitril je liek patriaci do skupiny antiepileptík a jeho účinnou zložkou je zlúčenina tiagabín. Gabitril5 (99.53%) 43 hlasov

Kartesada

Kartesada je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina pregabalín. Kartesada5 (99.23%) 26 hlasov

Lacosamide

Lacosamide je liek patriaci do skupiny antiepileptík. Jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina lakosamid (lakosamid). Lacosamide5 (100%) 22 hlasov

Medotrigin

Medotrigin je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina lamotrigín. Medotrigin5 (100%) 20 hlasov

Prabegin

Prabegin je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina pregabalín. Prabegin4.9 (98.95%) 19 hlasov

Valproát

Valproát je liek patriaci do skupiny antiepileptík, jeho účinnou látkou je zlúčenina nátriumvalproát. Valproát5 (99.31%) 29 hlasov

Antiepileptiká, antikonvulzíva