Úvod / Indikačná skupina / Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Antidiabetiká sú lieky používané na liečbu cukrovky, ktoré znižujú koncentráciu cukru v krvi. Základom liečby je diéta a prívod inzulínu v rôznej forme.

Medzi lieky v indikačnej skupine antidiabetiká (vrátane inzulínu) patrí:

Ebymect

Ebymect patrí medzi kombinované preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu sú zlúčeniny metformín a dapagliflozín. Ebymect5 (100%) 24 hlasov

Jalra

Jalra patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina vildagliptín.  Jalra5 (99.23%) 26 hlasov

Janumet

Janumet je kombinovaný preparát užívaný v liečbe cukrovky, radí sa medzi tzv. perorálne antidiabetiká (PAD). Jeho účinné látky sú zlúčeniny sitagliptín a metformín. Janumet5 (99.26%) 27 hlasov

Januvia

Januvia patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina sitagliptín. Januvia5 (99.23%) 26 hlasov

Jardiance

Jardiance [žardians] je moderný liek určený na terapiu cukrovky 2. typu (perorálne antidiabetikum). Liek patrí medzi tzv. gliflozíny a jeho účinnou zložkou je zlúčenina empagliflozin. Jardiance5 (99.2%) 25 hlasov

Maninil

Maninil je jedným z najdôležitejších liekov na cukrovku, ktoré sa profesionálne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou prípravku je glibenklamid. Maninil5 (100%) 21 hlasov

Medopirid

Medopirid patrí medzi lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina glimepirid. Medopirid5 (99.17%) 24 hlasov

Xelevia

Xelevia patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina sitagliptín. Xelevia5 (100%) 20 hlasov

Antidiabetiká (vrátane inzulínu)