Úvod / Choroby / Extrasystola

Extrasystola

ExtrasystolaExtrasystola znamená sťah srdcovej svaloviny, ktorý je vzhľadom k normálnemu pravidelnému rytmu akosi navyše. Extrasystola vzniká predčasne, narúša pravidelnosť srdcového rytmu a väčšina z nás ju nijako nevníma. Napriek tomu môžu byť početnejšie extrasystoly spojené s nepríjemnými príznakmi a určité informácie o nich môžu byť užitočné. Extrasystoly môžu mať svoje klinické prejavy, kedy nemusia byť spojené s iným ochorením a môžu byť liečené.

Aké sú teda príčiny tohto ochorenia? Ako sa extrasystola lieči? Všetko potrebné sa dočítate z nasledujúceho článku.

Príčiny extrasytoly:


Srdcové sťahy sa objavujú na základe vzniku elektrických vzruchov, ktoré majú pôvod v tzv. Sinoatriálnom uzle, čo je skupina buniek v pravej srdcovej predsieni. Pri extrasystole vzniká vzruch predčasne v inom mieste srdca a odtiaľ sa šíri. Podľa toho, v ktorom mieste srdcového svalu extrasystola vzniká, rozlišujeme extrasystoly predsieňové a komorové. Oba typy extrasystolí sa môžu vyskytovať aj u úplne zdravých jedincov.

Početnejší výskyt extrasystolí sa môže objaviť pri poruchách vnútorného prostredia (napr. odchýlky hladiny krvných iónov), u zvýšenej funkcie štítnej žľazy, pri zvýšenej teplote a vplyvom rôznych liekov a drog (niektoré antidepresíva, digoxín, kofeín, kokaín a pod.).

Musíme myslieť na to, že početné komorové extrasystoly môžu súvisieť s prítomnosťou srdcových porúch a ochorení, ako ischemická choroba srdca, srdcové zlyhanie a kardiomyopatia. V takom prípade sa zvyšuje riziko vzniku nebezpečných arytmií, ako sú komorové tachykardie a komorové fibrilácie, ktoré môžu spôsobiť náhlu srdcovú smrť.

Prejavy:

Extrasystoly občas vznikajú prakticky u každého z nás a väčšina ľudí ich nejako nevníma. Niekedy môžu byť pociťované ako nepríjemné nepravidelné sťahy srdca a niektorí ľudia ich popisujú ako početnejšie búšenie srdca.

Diagnostika:

Prítomnosť extrasystoly a ich typ môže byť určený pomocou EKG. Dlhodobejší záznam je možný pomocou tzv. EKG Holter. V prípade podozrenia na ochorenie srdca, ktoré s extrasystolami súvisia je možné vykonať echokardiografické vyšetrenie, ktoré nám podá základné informácie o funkcii srdca a jeho chlopní.

Súčasťou základného vyšetrenia pri výskyte početnejších extrasystolách by malo byť vyšetrenie krvných minerálov a hladiny hormónov štítnej žľazy.

Liečba:

Vo väčšine prípadov nie je potrebné náhodne zistené extrasystoly nijako liečiť. Ak spôsobujú nepríjemné príznaky, možno zvážiť niektoré lieky zo skupiny antiarytmík, ktorých cieľom je eliminácia extrasystoly a upravenie  rytmu.

Zvyčajne je prvou voľbou podskupina beta-blokátorov. U pacienta s potvrdeným vážnejším ochorením srdca a výskytom veľmi početných komorových extrasystol môže byť zvážená implantácia ICD na prevenciu náhlej srdcovej smrti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *