Úvod / Choroby / Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrnaDetská mozgová obrna (DMO) je stav, ktorý by sa dal opísať ako trvalé a nezhoršujúce sa postihnutie pohyblivosti človeka, ktoré bolo spôsobené jednorazovým poškodením mozgu.

Aké sú príčiny detskej mozgovej obrny, ako sa presne prejavuje, ako ju diagnostikovať a liečiť? Všetko čo o tejto chorobe potrebujete vedieť sa dozviete z nasledujúceho článku.

Príčiny:


K poškodeniu mozgu, ktoré spôsobí detskú mozgovú obrnu, môže dôjsť pred narodením (teda u plodu ešte v tele matky), počas narodenia, aj po narodení. Príčin tohto poškodenia je množstvo. V matkinom tele to môže byť infekcia alebo pôsobenie niektorých toxických látok a liekov, pri pôrode to môže byť náhly nedostatok kyslíka a po pôrode u novorodenca môže byť jeho mozog poškodený napríklad infekčným zápalom, či pôsobením bilirubínu u novorodeneckej žltačky.

Celkovo platí, že detskou mozgovou obrnou sú najviac ohrozené nezrelé a predčasne narodené deti.

Prejavy:

Základným prejavom je narušenie hybnosti dieťaťa. Detská mozgová obrna sa podľa toho rozlišuje na viacero podtypov:

1. Spastická forma

Základným prejavom je znížená pohyblivosť spojená s vysokým svalovým napätím. Niektoré časti tela sú akoby kŕčovito stuhnuté a postihnutý nimi len s ťažkostí pohybuje, môže navyše dochádzať k úbytku svalovej hmoty v postihnutých svaloch. Podľa toho, aká časť tela je najviac postihnutá, rozlišujeme tri podtypy tejto formy:

a) Podtyp s prevažným postihnutím dolných končatín

Postihnutý má problémy s chôdzou a na ulici ho poznáme podľa typickej nožnicovitej chôdze (scissor gait). Je to stav, keď sú pri chôdzi nohy mierne pokrčené ( "akoby do X") s kolenami blízko pri sebe.

b) Podtyp s prevažným postihnutím polovice jednej hornej a rovnakej dolnej končatiny

U tejto formy je postihnutá pravá ruka + pravá noha, alebo ľavá ruka + ľavá noha. Horná končatina býva postihnutá obvykle viac.

c) Podtyp s postihnutím všetkých štyroch končatín

Toto je najťažší podtyp spastickej formy, ktorý chorého značne obmedzuje v bežnom živote.

2. Dyskineticko-ataktická forma

U podtypov tejto formy je skôr znížené svalové napätie a normálna alebo zvýšená pohyblivosť. Postihnutý môže vykonávať rôzne nekoordinované pohyby, ktoré nevedia ovládať vôľou. V rôznej miere býva prítomných poškodenie mozočku a narušené zacielenie pohybov, ktoré sa označuje ako ataxia.

U oboch foriem obrny sa navyše môžu vyskytovať ďalšie komplikácie, ako je mentálna retardácia (teda znížená inteligencia), poruchy učenia a epileptické záchvaty. Zdôrazňujem, že to ale nie je pravidlom, mnoho ľudí postihnutých mozgovou obrnou majú intelekt úplne normálny!

Diagnostika:

Pre diagnózu je významný nález vyššie uvedeného narušenia hybnosti, ktoré sa nezhoršuje.

Prevencia:

Detská mozgová obrna a jej prevencia je dosť zložitá a spočíva v komplexnej starostlivosti o tehotnú, v pravidelných kontrolách v tehotenskej ambulancii, zahŕňa správne vedenie pôrodu a starostlivosti o novonarodené dieťa.

Samozrejme je nutné podotknúť, že vznik detskej mozgovej obrny možno takto obmedziť, nie však úplne vykoreniť. Aj napriek tej najlepšej snahe k poškodeniu mozgu u niektorých plodov a novorodencov dochádza.

Liečba:

Poškodenie mozgu vyliečiť nevieme. Za jedinú formu účinnej terapie v tomto prípade možno považovať ošetrovateľskú starostlivosť o postihnutého a snahu o to, umožniť mu čo možno najplnohodnotnejší život vo spoločnosti. To zahŕňa komplexné a individuálne rehabilitačné a sociálne programy. Najmä u spastickej formy možno vykonať niektoré operácie, ktoré síce nezlepšia pohyblivosť, ale aspoň zníži rigiditu končatín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *