Úvod / ATC skupina / Antidiabetiká

Antidiabetiká

Do ATC skupiny antidiabetiká patrí:

Ebymect

Ebymect patrí medzi kombinované preparáty používané na liečbu cukrovky, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu sú zlúčeniny metformín a dapagliflozín. Ebymect5 (100%) 24 hlasov

Maninil

Maninil je jedným z najdôležitejších liekov na cukrovku, ktoré sa profesionálne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou prípravku je glibenklamid. Maninil5 (100%) 21 hlasov

Medopirid

Medopirid patrí medzi lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina glimepirid. Medopirid5 (99.17%) 24 hlasov

Xelevia

Xelevia patrí medzi modernejšie lieky na cukrovku, ktoré sa odborne označujú ako perorálne antidiabetiká (PAD). Účinnou látkou preparátu je zlúčenina sitagliptín. Xelevia5 (100%) 20 hlasov

Antidiabetiká