Úvod / ATC skupina / Psycholeptiká

Psycholeptiká

Do ATC skupiny psycholeptiká patrí:

Medorisper

Medorisper patrí do skupiny tzv. antipsychotík (neuroleptík) a jeho účinnou látkou je zlúčenina risperidón. Medorisper5 (100%) 24 hlasov

Xanax

Xanax je liek, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínov. Jeho účinnou látkou je zlúčenina alprazolam. Xanax5 (100%) 21 hlasov

Zypadhera

Zypadhera patrí do skupiny tzv. antipsychotík (neuroleptík) a jeho účinnou látkou je zlúčenina olanzapín. Zypadhera5 (99.2%) 25 hlasov

Zyprexa

Zyprexa patrí do skupiny tzv. antipsychotík (neuroleptík) a jeho účinnou látkou je zlúčenina olanzapín. Zyprexa5 (99.26%) 27 hlasov

Zypsila

Zypsila patrí do skupiny tzv. antipsychotík (neuroleptík) a jeho účinnou látkou je zlúčenina ziprasidon. Zypsila5 (99.26%) 27 hlasov

Zypsilan

Zypsilan patrí do skupiny tzv. antipsychotík (neuroleptík) a jeho účinnou látkou je zlúčenina ziprasidón. Zypsilan5 (99.29%) 28 hlasov

Psycholeptiká