Úvod / ATC skupina / Psychoanaleptiká

Psychoanaleptiká

Do ATC skupiny psychoanaleptiká patrí:

Cymbalta

Cymbalta je liek z radu antidepresív obsahujúci liečivo duloxetín. Cymbalta zvyšuje hladinu sérotonínu a noradrenalínu v nervovom systéme.  Cymbalta5 (99.31%) 29 hlasov

Dalsan

Dalsan sa radí medzi často predpisované psychiatrické lieky. Patrí medzi antidepresíva (presnejšie tzv. SSRI antidepresíva). Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina citalopram. Dalsan5 (99.17%) 24 hlasov

Ebixa

Ebixa je liek, ktorý sa predpisuje na liečbu demencie. Jeho účinnou látkou je zlúčenina memantín. Ebixa5 (99.17%) 24 hlasov

Medozil

Medozil je liek využívaný v terapii Alzheimerovej chorobe, jeho účinnou zložkou je zlúčenina donepezil. Medozil5 (100%) 24 hlasov

Melipramin

Melipramin sa radí medzi psychiatrické lieky, patrí medzi antidepresíva (presnejšie tzv. tricyklické antidepresíva). Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina imipramín. Melipramin5 (99.26%) 27 hlasov

Nimvastid

Nimvastid je liek zo skupiny tzv. inhibítorov acetylcholínesterázy, jeho účinnou zložkou je zlúčenina rivastigmín. Nimvastid5 (99.23%) 26 hlasov

Remeron

Remeron patrí medzi často predpisované psychiatrické lieky, presnejšie povedané patrí medzi antidepresíva. Účinnou zložkou preparátu je zlúčenina mirtazapín. Remeron5 (100%) 23 hlasov

Valdoxan

Valdoxan patrí do skupiny modernejších antidepresív a jeho účinnou látkou je zlúčenina agomelatín. Valdoxan5 (99.31%) 29 hlasov

Psychoanaleptiká