Úvod / ATC skupina / Lieky proti ochoreniam kostí

Lieky proti ochoreniam kostí

Do ATC skupiny lieky proti ochoreniam kostí patrí:

Melenor

Melenor je liek predpisovaný u ochorení kostí, ktorý patrí medzi bisfosfonáty. Jeho účinná látka je metabolit nátriumrizedronát. Melenor5 (99.2%) 25 hlasov

Lieky proti ochoreniam kostí