Úvod / ATC skupina / Antikoagulanciá, antitrombotiká

Antikoagulanciá, antitrombotiká

Do ATC skupiny antikoagulanciá, antitrombotiká patrí:

Lixiana

Lixiana patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antikoagulanciá. Obsahuje liečivo edoxaban tosilát.  Lixiana5 (99.13%) 23 hlasov

Xarelto

Xarelto je relatívne nový liek, ktorý bude zaujímať čoraz dôležitejšie miesto v internej medicíne. Text o ňom píšem skôr pre svoju potrebu, aby som si o tejto novinke trochu utriedil informácie. Účinnou látkou tohto lieku je rivaroxaban, čo je priamy inhibítor koagulačného faktora Xa. Svojim pôsobením teda rivaroxaban blokuje koagulačné kaskádu, a tým dosahuje efektu obmedzenia …

Antikoagulanciá, antitrombotiká