Úvod / ATC skupina / Blokátory kalciového kanála

Blokátory kalciového kanála

Do ATC skupiny blokátory kalciového kanála patrí:

Accel

Accel je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina amlodipín.  Accel5 (99.2%) 25 hlasov

Amirap

Amirap je kombinovaný prípravok, ktorý obsahuje dve účinné látky: ramipril (patrí medzi ACE-inhibitory) a amlodipin ktorý je jedným z blokátorov kalciových kanálov. Amirap5 (100%) 18 hlasov

Lacipil

Lacipil je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina lacidipín. Lacipil5 (99.23%) 26 hlasov

Lomir

Lomir je najnovší preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciového kanála, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina isradipín. Lomir5 (100%) 22 hlasov

Nitrendipin

Nitrendipin je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je rovnomenná zlúčenina nitrendipín. Nitrendipin5 (99.23%) 26 hlasov

Nitrepress

Nitrepress je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina nitrendipín. Nitrepress5 (100%) 23 hlasov

Nitresan

Nitresan je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina nitrendipín. Nitresan5 (100%) 24 hlasov

Unipres

Unipres je preparát z liekovej skupiny blokátorov kalciových kanálov, ktoré sa radia medzi antihypertenzíva. Účinnou látkou je zlúčenina nitrendipín. Unipres5 (100%) 22 hlasov

Blokátory kalciového kanála